PROFIL PIMPINAN DISPORA SUMBAR 2018

NAMA                                                     : ADIB ALFIKRI, SE, M. Si

NIP                                                         : 19730413 199703 1 001

TEMPAT / TGL LAHIR                           : Cirebon,13 April 1973

GOL/ RUANG                                        : IV/ b

REALISASI PANGKAT TERAKHIR:

                                           NOMOR      : 823.4/2425/ BKD-2016

                                           TANGGAL   : 09/08/2016

PENDIDIKAN UMUM/ STRUKTURAL  : S2 PERENCANA PEMBANGUNAN

JENIS KELAMIN                                    : LAKI- LAKI

AGAMA                                                  : ISLAM

KET/ ESELON                                       : II.a

Share Berita :