PROFIL PIMPINAN DISPORA SUMBAR 2019

NAMA                                                      : Drs. BUSTAVIDIA, MM

NIP                                                          : 19640501 199303 1 006

TEMPAT / TGL LAHIR                            : Padang 1 Mei 1964

GOL/ RUANG                                         : IV/ b

JABATAN / ESELON LAMA                   : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, ( Eselon III.a )

JABATAN / BARU                                  : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ( Eselon II.a )       

PERSETUJUAN  KASN                    

NOMOR                                                  : B- 2240/ KASN/ 7/ 2019

TANGGAL                                               : 10 Juli 2019

PENDIDIKAN UMUM/ STRUKTURAL  : S2 Magister Manjemen

JENIS KELAMIN                                    : LAKI- LAKI

AGAMA                                                  : ISLAM

Share Berita :